Stichting Duurzaam Vijfheerenlanden besteedt veel zorg aan de informatie die op de website wordt geplaatst. Wij vinden het belangrijk je feitelijk juiste en betrouwbare informatie te bieden.

Ondanks die voortdurende aandacht kunnen we niet garanderen dat alle informatie op onze website steeds juist en volledig is. Daarom aanvaardt Stichting Duurzaam Vijfheerenlanden geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid van de informatie op www.duurzaamvhl.nl of www.groeneweeldevhl.nl, noch voor schade of problemen die voortkomen uit het gebruik of verspreiden ervan.

We stellen het zeer op prijs als je eventuele onjuistheden onder onze aandacht brengt. Dat kun je doen door een mailtje te sturen naar info@duurzaamvhl.nl

Stichting Duurzaam Vijfheerenlanden is niet verantwoordelijk voor informatie op websites van anderen waarnaar op onze websites wordt verwezen.

Stichting Duurzaam Vijfheerenlanden behoudt zich het recht voor tekst en vorm van door derden voor www.duurzaamvhl.nl of www.groeneweeldevhl.nl aangeboden informatie naar eigen inzicht aan te passen of te weigeren.