Stichting Duurzaam Vijfheerenlanden

Voor een groene en gezonde gemeente Vijfheerenlanden

Stichting Duurzaam Vijfheerenlanden heeft de ambitie een substantiële bijdrage te leveren aan de realisatie van een duurzame samenleving waarin aandacht voor mens en natuur in hun onderlinge samenhang centraal staan.

We zetten ons in voor activiteiten op het gebied van duurzaamheidseducatie, participatie, inclusiviteit en integratie. De focus ligt op duurzaamheidsthema’s zoals natuur, biodiversiteit, verbinding stad met groene omgeving, energie, afval, voedsel en gezondheid.

We zoeken nadrukkelijk de samenwerking met gelijkgestemde initiatieven. Vanaf de oprichting is een groot aantal contacten gelegd, waardoor een uitgebreid regionaal netwerk is ontstaan.

Natuur- en Duurzaamheids­educatie

Voedselcoöperatie Sitopia

Over Stichting Duurzaam Vijfheerenlanden

Natuur- en Duurzaamheidseducatie in Vijfheerenlanden

We bieden educatie en inspiratie in ons Centrum voor Natuur- en Duurzaamheidseducatie Groene Weelde. De dagelijkse organisatie van Groene Weelde is in handen van het coördinatieteam, dat bestaat uit Andrea Zierleyn en Sylvia Terpstra.

Stichting Duurzaam Vijfheerenlanden brengt natuur en duurzaamheid voor scholen dichterbij!

Op 21 augustus 2023 is Groene Weelde gestart met het aanbod in het digitale reserveringsplatform, de NME-Gids, in de volgende domeinen:

  • Natuur & Groen
  • Voedsel & Gezondheid
  • Water – Energie & Klimaat
  • Grondstoffen & Afval

Abonnement op leskisten voor basisscholen in Vijfheerenlanden
Voor €150,00 per schooljaar kunnen scholen van onze leskisten in de vier domeinen gebruik maken. Die kisten bestaan uit kenniskisten, doekisten en ontdekkisten. Het abonnement is inclusief de kisten uit de leerlijn Talent, Techniek & Energie.

We werken voor de leskisten met negen uitleenperiodes van twee à drie weken per schooljaar, rekening houdend met de schoolvakanties. Elke periode loopt van vrijdag tot vrijdag. Wij zullen de leskisten op die dag brengen en weer ophalen.

Daarnaast bieden we de Leerlijn Natuur-Cultuur en ontwikkelen we de Leerlijn Voedselbossen, en zijn er natuurlessen en moestuinlessen met vakdocenten te reserveren, tegen extra kosten.

Het gehele aanbod van Groene Weelde is vrij in te zien op de NME-Gids, voor reserveren is een account noodzakelijk. Reserveren kan vanaf 21 augustus 2023 op NME-Gids Educatieaanbod Groene Weelde.

Basisscholen in de regio kunnen ook gebruik maken van ons aanbod. Zij betalen een tarief per leskist.

Voor vragen en/of het afsluiten van een NME-abonnement of school in de regio, mail naar info@groeneweeldevhl.nl. Het coördinatieteam legt je graag uit hoe het werkt!

We werken in ons programma samen met:

SchaikseWeelde
Kinderboerderij Hestia's Hof
Waardlanden
Buurttuin De Noordertuin
Natuur- en Vogelwacht
Voedselbos De Geeren

Vrijwilligers voor de educatie gezocht

Wie zoeken we?

We zoeken enthousiaste mensen, met hart voor natuur en talent om met kinderen om te gaan. Vind je het leuk om mee te helpen ons natuur en duurzaamheidscentrum te helpen opzetten en lessen op basisscholen te begeleiden?

Wat vragen we?

Betrokkenheid en beschikbaarheid. Je hoeft geen ervaren leerkracht te zijn. Je hoeft vooraf geen kennis te hebben van de diverse thema’s die worden behandeld. Alle informatie hebben we helder op papier staan. Wij zorgen voor een goede begeleiding.

Wat bieden we?

We bieden je een leuke vrijwilligersjob, volop uitdaging en afwisseling, waarbij je je met een team van betrokken en enthousiaste mensen inzet om de aarde door te geven. Je werkt samen met en krijgt ook ondersteuning van het team van Duurzaam Vijfheerenlanden. Voor meer informatie stuur een mail naar Andrea Zierleyn: info@groeneweeldevhl.nl

Voedselcoöperatie Sitopia

Op 28 oktober 2021 zijn we gestart met onze voedselcoöperatie voor lokale boodschappen.

Eten van de boer: vers en dichtbij! Doe met ons mee!
Wist u dat ons voedsel dat we bij de grote supermarkten kopen gemiddeld 30.000 km heeft afgelegd voordat het op ons bord terecht komt… we dachten: dit vinden we te zot en kan anders! Zeker ook in relatie tot de duurzaamheidsopgave waar we voor staan, zowel voor onszelf als ook voor onze kinderen en kleinkinderen!

Rechtstreeks kopen bij de plaatselijke boeren, zowel groenten en fruit, maar ook vlees, kaas, eieren en wellicht ook bier, honing of brood. Het blijkt in de omgeving van Leerdam allemaal heel goed mogelijk, zowel biologisch als niet-biologisch. Ons idee is om beide keuzes mogelijk te maken! Er zijn al verschillende boeren/leveranciers die graag hun bijdrage willen leveren aan dit idee:

De Landwinkel Schoonrewoerd
De Vuurhoeve
Melkveebedrijf Oskam
Voedselbos SchaikseWeelde

Hoe werkt het?

Je bestelt je verse lokale voedsel vóór woensdag 18.00 uur op de website.
Je krijgt een Tikkie van de makers.
Iedere donderdag tussen 19.00 – 19.30 uur is het ophaalpunt op voedselbos SchaikseWeelde geopend. In de wintertijd is het ophaalpunt op locatie Melkveebedrijf Oskam.

Wie zoeken we?

Alle leden helpen mee
We kunnen nog wat opmakers in onze kring Leerdam gebruiken. Een keer in de zoveel weken ben je aan de beurt om het rondje boodschappen te doen en de bestellingen op het afhaalpunt te brengen. De lokale makers hebben het al netjes per bestelling ingepakt en ter plekke stopt de verdeler de producten van de verschillende makers in je krat.

Waar aanmelden?

Wil je het uitproberen en meedoen, mail Ankie Lubbers op info@duurzaamvhl.nl
Je krijgt dan een login account voor de webshop en je wordt opgenomen op de ophaallijst.

Over Stichting Duurzaam Vijfheerenlanden

Stichting Duurzaam Vijfheerenlanden is opgericht op 4 november 2021. Een meerjarenbeleidsplan, waarin de hoofdlijnen van ons beleid en strategie worden vastgelegd, is in ontwikkeling. Het vermogen van de stichting wordt verkregen uit giften en donaties, subsidies, sponsorbijdragen, erfstellingen of legaten en inkomsten uit door de stichting uitgeoefende activiteiten.

Het bestuur van de stichting is onbezoldigd. Het bestaat statutair uit minimaal drie en maximaal zes personen. Het bestuur komt in de regel eenmaal per 4 weken in vergadering bijeen. De vergaderingen vinden plaats aan de hand van een agenda met vaste en wisselende bespreekpunten. Van de beraadslagingen worden notulen opgesteld. Vaste onderwerpen tijdens de vergaderingen zijn het financieel beheer (stand van zaken inkomsten en uitgaven) en fondsenwerving.

De samenstelling van het bestuur is:
J.H.M. (Ankie) Lubbers, voorzitter
G. W. (Guus) Boogaard, secretaris
E. (Erik) van Doorn, penningmeester

Het bestuur zoekt nog versterking. Heb je interesse om mee te helpen deze mooie stichting verder uit te bouwen? Stuur dan een mail naar info@duurzaamvhl.nl.

Contact

Stichting Duurzaam Vijfheerenlanden
Bezoekadres:

Schaikseweg 79
4143 HD Leerdam

Postadres

Prinsessenhof 14
4141EG Leerdam

info@duurzaamvhl.nl

Contact

NDE-centrum Groene Weelde
Coördinatieteam

Andrea Zierleyn & Sylvia Terpstra

info@groeneweeldevhl.nl
0611072683

www.groeneweeldevhl.nl