Stichting Duurzaam Vijfheerenlanden

Voor een groene en gezonde Gemeente Vijfheerenlanden

Als Stichting Duurzaam Vijfheerenlanden hebben we de ambitie een substantiële bijdrage te leveren aan de realisatie van een duurzame samenleving waarin aandacht voor mens en natuur in hun onderlinge samenhang centraal staan. We zetten ons in voor activiteiten op het gebied van duurzaamheidseducatie, participatie, inclusiviteit en integratie. De focus ligt op duurzaamheidsthema’s zoals natuur, biodiversiteit, verbinding stad met groene omgeving, energie, afval, voedsel en gezondheid. We zoeken nadrukkelijk de samenwerking met gelijkgestemde initiatieven. Vanaf de oprichting is een groot aantal contacten gelegd, waardoor een uitgebreid regionaal netwerk is ontstaan.

Natuur- en Duurzaamheids­educatie

Voedselcoöperatie Sitopia

Over Stichting Duurzaam Vijfheerenlanden

Opstart Natuur- en Duurzaamheidseducatie voor de scholen in Vijfheerenlanden

We zetten ons in voor activiteiten op het gebied van duurzaamheidseducatie, participatie, inclusiviteit en integratie. De focus ligt op duurzaamheidsthema’s zoals natuur, biodiversiteit, verbinding stad met groene omgeving, energie, afval, voedsel en gezondheid. We ondersteunen burgerinitiatieven en bieden inspiratie in ons duurzaamheidscentrum met voedselbos op locatie SchaikseWeelde.

Stichting Duurzaam Vijfheerenlanden brengt natuur en duurzaamheid dichterbij!
Wij coördineren in Vijfheerenlanden natuur- en duurzaamheidseducatie (NDE). Voor alle scholen in gemeente Vijfheerenlanden bieden we vanaf schooljaar 2023-2024 een educatieprogramma, we zijn dit volop aan het ontwikkelen. De lessen zijn gerangschikt naar de categorieën natuur en groen, voedsel en gezondheid, water, energie en klimaat en grondstoffen en afval.

We werken in ons programma samen met:

SchaikseWeelde
Kinderboerderij Hestia's Hof
Waardlanden
Buurttuin De Noordertuin
Natuur- en Vogelwacht
Voedselbos De Geeren

Vrijwilligers voor de educatie gezocht

Wie zoeken we?

We zoeken enthousiaste mensen, met hart voor natuur en talent om met kinderen om te gaan. Vind je het leuk om mee te helpen ons natuur en duurzaamheidscentrum te helpen opzetten en lessen op basisscholen te begeleiden?

Wat vragen we?

Betrokkenheid en beschikbaarheid. Je hoeft geen ervaren leerkracht te zijn. Je hoeft vooraf geen kennis te hebben van de diverse thema’s die worden behandeld. Alle informatie hebben we helder op papier staan. Wij zorgen voor een goede begeleiding.

Wat bieden we?

We bieden je een leuke vrijwilligersjob, volop uitdaging en afwisseling, waarbij je je met een team van betrokken en enthousiaste mensen inzet om de aarde door te geven. Je werkt samen met en krijgt ook ondersteuning van het team van Duurzaam Vijfheerenlanden. Voor meer informatie stuur een mail naar Sylvia Terpstra, info@duurzaamvhl.nl

Voedselcoöperatie Sitopia

Op 28 oktober 2021 zijn we gestart met onze voedselcoöperatie voor lokale boodschappen.

Eten van de boer: vers en dichtbij! Doe met ons mee!
Wist u dat ons voedsel dat we bij de grote supermarkten kopen gemiddeld 30.000km heeft afgelegd voordat het op ons bord terecht komt… we dachten: dit vinden we te zot en kan anders! Zeker ook in relatie tot de duurzaamheidsopgave waar we voor staan, zowel voor onszelf als ook voor onze kinderen en kleinkinderen!

Rechtstreeks kopen bij de plaatselijke boeren, zowel groenten en fruit, maar ook vlees, kaas, eieren en wellicht ook bier, honing of brood. Het blijkt in de omgeving van Leerdam allemaal heel goed mogelijk, zowel biologisch als niet-biologisch. Ons idee is om beide keuzes mogelijk te maken! Er zijn al verschillende boeren/leveranciers die graag hun bijdrage willen leveren aan dit idee:

De Landwinkel Schoonrewoerd

De Vuurhoeve

Melkveebedrijf Oskam

De Lingeloods

De Kruidenbrouwerij

Voedselbos SchaikseWeelde

Hoe werkt het?

Je bestelt je verse lokale voedsel vóór woensdag 11.00 uur op de website.
Je krijgt een Tikkie van de makers.
Iedere donderdag tussen 18.30 – 19.00 is het ophaalpunt op SchaikseWeelde geopend. In de wintertijd is het ophaalpunt op locatie Melkveebedrijf Oskam.

Wie zoeken we?

Alle leden helpen mee
We kunnen nog wat opmakers in onze kring Leerdam gebruiken. Een keer in de zoveel weken ben je aan de beurt om het rondje boodschappen te doen en de bestellingen op het afhaalpunt te brengen. De lokale makers hebben het al netjes per bestelling ingepakt en ter plekke stopt de verdeler de producten van de verschillende makers in je krat.

Waar aanmelden?

Wil je het uitproberen en meedoen, bel of mail Sylvia Terpstra via www.voedselcoop.eu/leerdam
Je krijgt dan een login account voor de webshop en je wordt opgenomen op de ophaallijst.

Over Stichting Duurzaam Vijfheerenlanden

Stichting Duurzaam Vijfheerenlanden is opgericht op 4 november 2021.
We hebben een meerjarenbeleidsplan, waarin de hoofdlijnen van ons beleid en strategie zijn vastgelegd. Het vermogen van de stichting wordt verkregen uit giften en donaties, subsidies, sponsorbijdragen, erfstellingen of legaten en inkomsten uit door de stichting uitgeoefende activiteiten. Het bestuur van de stichting is onbezoldigd. Het bestaat statutair uit minimaal drie en maximaal zes personen.

De samenstelling van het bestuur is:
J.H.M. (Ankie) Lübbers, voorzitter
E. (Erik) van Doorn, penningmeester
A.S. (Andrea) Zierleyn, bestuurslid
C. (Cees) Taal, relatiebeheer

Het bestuur komt in de regel eenmaal per 3 weken in vergadering bijeen. De vergaderingen vinden plaats aan de hand van een agenda met vaste en wisselende bespreekpunten. Van de beraadslagingen worden notulen opgesteld. Vaste onderwerpen tijdens de vergaderingen zijn het financieel beheer (stand van zaken inkomsten en uitgaven) en fondsenwerving.

We zoeken nog een secretaris! Heb je interesse om mee te helpen deze mooie stichting verder uit te bouwen? Stuur dan een mail naar info@duurzaamvhl.nl.

Contact

Stichting Duurzaam Vijfheerenlanden
Schaikseweg 79
4143 HD Leerdam

Coördinator

Sylvia Terpstra
info@duurzaamvhl.nl
0611072683