Stichting Duurzaam Vijfheerenlanden

Voor een groene en gezonde gemeente Vijfheerenlanden

Stichting Duurzaam Vijfheerenlanden heeft de ambitie een substantiële bijdrage te leveren aan de realisatie van een duurzame samenleving waarin aandacht voor mens en natuur in hun onderlinge samenhang centraal staan.

We zetten ons in voor activiteiten op het gebied van duurzaamheidseducatie, participatie, inclusiviteit en integratie. De focus ligt op duurzaamheidsthema’s zoals natuur, biodiversiteit, verbinding stad met groene omgeving, energie, afval, voedsel en gezondheid.

We zoeken nadrukkelijk de samenwerking met gelijkgestemde initiatieven. Vanaf de oprichting is een groot aantal contacten gelegd, waardoor een uitgebreid regionaal netwerk is ontstaan.

Natuur- en Duurzaamheids­educatie

Voedselcoöperatie Sitopia

Moestuin Noordertuin

Over Stichting Duurzaam Vijfheerenlanden

Natuur- en Duurzaamheidseducatie in Vijfheerenlanden

We bieden educatie en inspiratie in ons Centrum voor Natuur- en Duurzaamheidseducatie Groene Weelde. De dagelijkse organisatie van Groene Weelde is in handen van het coördinatieteam, dat bestaat uit Sylvia Terpstra en Ineke Hagen.

Stichting Duurzaam Vijfheerenlanden brengt natuur en duurzaamheid voor scholen dichterbij!

Op 21 augustus 2023 is Groene Weelde gestart met het aanbod in het digitale reserveringsplatform, de NME-Gids, in de volgende domeinen:

  • Natuur & Groen
  • Voedsel & Gezondheid
  • Water – Energie & Klimaat
  • Grondstoffen & Afval

Abonnement op leskisten voor basisscholen in Vijfheerenlanden
Voor €150,00 per schooljaar kunnen scholen van onze leskisten in de vier domeinen gebruik maken. Die kisten bestaan uit kenniskisten, doekisten en ontdekkisten. Het abonnement is inclusief de kisten uit de leerlijn Talent, Techniek & Energie.

We werken voor de leskisten met negen uitleenperiodes van twee à drie weken per schooljaar, rekening houdend met de schoolvakanties. Elke periode loopt van vrijdag tot vrijdag. Wij zullen de leskisten op die dag brengen en weer ophalen.

Daarnaast bieden we de Leerlijn Natuur-Cultuur en ontwikkelen we de Leerlijn Voedselbossen, en zijn er natuurlessen en moestuinlessen met vakdocenten te reserveren, tegen extra kosten.

Het gehele aanbod van Groene Weelde is vrij in te zien op de NME-Gids, voor reserveren is een account noodzakelijk. Reserveren kan vanaf 21 augustus 2023 op NME-Gids Educatieaanbod Groene Weelde.

Basisscholen in de regio kunnen ook gebruik maken van ons aanbod. Zij betalen een tarief per leskist.

Voor vragen en/of het afsluiten van een NME-abonnement of school in de regio, mail naar info@groeneweeldevhl.nl. Het coördinatieteam legt je graag uit hoe het werkt!

Draag je natuureducatie voor de jeugd een warm hart toe, doe dan eenmalig of jaarlijks een donatie. Wij kunnen dit onderwijs dan verder uitbouwen.

We werken in ons programma samen met:

Gemeente Vijfheerenlanden
Kinderboerderij Hestia's Hof
Waardlanden
Natuur- en Vogelwacht
Voedselbos De Geeren

Vrijwilligers voor de educatie gezocht

Wie zoeken we?

We zoeken enthousiaste mensen, met hart voor natuur en talent om met kinderen om te gaan. Vind je het leuk om mee te helpen ons natuur en duurzaamheidscentrum te helpen opzetten en lessen op basisscholen te begeleiden?

Wat vragen we?

Betrokkenheid en beschikbaarheid. Je hoeft geen ervaren leerkracht te zijn. Je hoeft vooraf geen kennis te hebben van de diverse thema’s die worden behandeld. Alle informatie hebben we helder op papier staan. Wij zorgen voor een goede begeleiding.

Wat bieden we?

We bieden je een leuke vrijwilligersjob, volop uitdaging en afwisseling, waarbij je je met een team van betrokken en enthousiaste mensen inzet om de aarde door te geven. Je werkt samen met en krijgt ook ondersteuning van het team van Duurzaam Vijfheerenlanden. Klik hier voor het vrijwilligersbeleid. Voor meer informatie stuur een mail naar: info@groeneweeldevhl.nl

Voedselcoöperatie Sitopia

Op 28 oktober 2021 zijn we gestart met onze voedselcoöperatie voor lokale boodschappen.

Eten van de boer: vers en dichtbij! Doe met ons mee!
Wist je dat het voedsel dat we bij de grote supermarkten kopen gemiddeld 30.000 km heeft afgelegd voordat het op ons bord terecht komt? Wij dachten: dat vinden we te zot en dat kan anders! Zeker ook in relatie tot de duurzaamheidsopgave waar we voor staan, zowel voor onszelf als ook voor onze kinderen en kleinkinderen!

Rechtstreeks kopen bij de plaatselijke boeren, zowel groenten en fruit, maar ook vlees, kaas, eieren en wellicht ook bier, honing of brood. Het blijkt in de omgeving van Leerdam allemaal heel goed mogelijk, zowel biologisch als niet-biologisch. Ons idee is om beide keuzes mogelijk te maken! Er zijn al verschillende boeren/leveranciers die graag hun bijdrage willen leveren aan dit idee:

De Landwinkel Schoonrewoerd
De Vuurhoeve
Melkveebedrijf Oskam
Voedselbos SchaikseWeelde

Hoe werkt het?

Je bestelt je verse lokale voedsel vóór woensdag 18.00 uur op de website.
Je krijgt een Tikkie van de makers.
Iedere donderdag tussen 19.00 – 19.30 uur is het ophaalpunt op voedselbos SchaikseWeelde geopend. In de wintertijd is het ophaalpunt op locatie Melkveebedrijf Oskam.

Wie zoeken we?

Alle leden helpen mee
We kunnen nog wat opmakers in onze kring Leerdam gebruiken. Een keer in de zoveel weken ben je aan de beurt om het rondje boodschappen te doen en de bestellingen op het afhaalpunt te brengen. De lokale makers hebben het al netjes per bestelling ingepakt en ter plekke stopt de verdeler de producten van de verschillende makers in je krat.

Waar aanmelden?

Wil je het uitproberen en meedoen, mail Ankie Lubbers op info@duurzaamvhl.nl
Je krijgt dan een login account voor de webshop en je wordt opgenomen op de ophaallijst.

Moestuin Noordertuin

In 2016 is in de wijk Leerdam Noord, op Het Eiland, een gemeentelijke moestuin aangelegd: De Noordertuin. Dit is gebeurd op initiatief van de bewoners zelf. De tuin wordt onderhouden door een aantal vrijwilligers, voornamelijk afkomstig uit de wijk zelf. Het is een mooie plek voor iedereen om te genieten van de natuur. Prachtige bloemen, zelf geteelde groenten en fruitbomen. Veel aanloop is er, zeker van de wat oudere bewoners uit de naastgelegen flats Rondas en Beukelaer. Door de verhuizing van Huis ter Leede missen wij wel de bewoners die voorheen ook graag een wandeling maakten of in de rolstoel door de tuin gereden werden.

Inmiddels hebben de scholieren van twee basisscholen een plekje op de tuin gekregen en onder begeleiding werken de kinderen hard om hun bakken te onderhouden en leren zij tegelijkertijd hoe van alles in de hele tuin groeit en bloeit.

Kijk ook eens op onze Facebookpagina: Facebook.com/stichtingmoestuinenleerdam

De Noordertuin is onderdeel van de Stichting Duurzaam Vijfheerenlanden.

Hoe werkt het?

Elke maandagmorgen komen de vrijwilligers naar de tuin om te zaaien, te planten, te tuinieren (schoffelen) en te oogsten. Wanneer de vrijwilligers aanwezig zijn liggen de producten die op dat moment geoogst kunnen worden, van courgettes, pompoenen en komkommers tot boontjes, wortelen, bietjes, tomaten, kolen etc. op de tafel bij het toegangshek. Deze kunnen gratis afgenomen/meegenomen worden, zodanig dat het voldoende is voor één maaltijd per dag. Een kleine financiële bijdrage is altijd welkom. Met ingang van het nieuwe groeiseizoen is zelf oogsten of plukken niet meer toegestaan.

Wie zoeken we?

Wij kunnen nog vrijwilligers gebruiken. In het seizoen werken we met zijn allen elke maandagmorgen in de tuin. Daarnaast wordt er, wanneer het werk erom vraagt of gewoon omdat je zin hebt om wat in de tuin te doen, ook vrijblijvend op andere dagen behalve zondag, extra gewerkt door diegenen die er de tijd voor hebben. Ben jij die nieuwe vrijwilliger die ook komt zaaien, schoffelen en oogsten? Laat het ons weten.

Waar aanmelden?

Wil je eens kennismaken met het werk en de vrijwilligers en ons meehelpen, kom een keer op maandagmorgen bij de tuin op ’t Eiland langs. Je kunt ook contact opnemen met de coördinator, René Hofmeester (tel. 0653305939).

Over Stichting Duurzaam Vijfheerenlanden

Stichting Duurzaam Vijfheerenlanden is opgericht op 4 november 2021. De stichting heeft statutair als doel: een substantiële bijdrage te leveren aan de realisatie van een duurzame samenleving waarin aandacht voor mens en natuur in hun onderlinge samenhang centraal staan.

Het meerjarenbeleidsplan, waarin de hoofdlijnen van ons beleid en strategie worden vastgelegd, vind je hier. Het vermogen van de stichting wordt verkregen uit giften en donaties, subsidies, sponsorbijdragen, erfstellingen of legaten en inkomsten uit door de stichting uitgeoefende activiteiten.

Het bestuur van de stichting is onbezoldigd. Het bestaat statutair uit minimaal drie en maximaal zes personen. Het bestuur komt in de regel eenmaal per 4 weken in vergadering bijeen. De vergaderingen vinden plaats aan de hand van een agenda met vaste en wisselende bespreekpunten. Van de beraadslagingen worden notulen opgesteld. Vaste onderwerpen tijdens de vergaderingen zijn het financieel beheer (stand van zaken inkomsten en uitgaven) en fondsenwerving.

De samenstelling van het bestuur is:
J.H.M. (Ankie) Lubbers, voorzitter
G. W. (Guus) Boogaard, secretaris
E. (Erik) van Doorn, penningmeester
I. (Ingrid) Veltkamp, lid.

Contact

Stichting Duurzaam Vijfheerenlanden
Bezoekadres:

Schaikseweg 79
4143 HD Leerdam

Postadres

Prinsessenhof 14
4141EG Leerdam

info@duurzaamvhl.nl

Contact

NDE-centrum Groene Weelde
Coördinatieteam

Sylvia Terpstra & Ineke Hagen

info@groeneweeldevhl.nl
0611072683

www.groeneweeldevhl.nl